Surbrunn 8

© 2010 Brf. Surbrunn 8    

Välkommen hem! Ny i föreningen? Styrelsen, stadgar, tjänster mm Allmänt om Brf Om kvarteret Kontakt

 

 

Ny i föreningen?

Välkommen till bostadsrättsföreningen Surbrunn 8!

 

Styrelsen

I gången mot Surbrunnsgatan 31B finns en postlåda där man kan lämna meddelanden, önskemål och annat till styrelsen. Man kan också skicka e-post:
styrelsen@surbrunn8.se

Information till medlemmarna sker via e-post, brev eller anslag i portuppgångarna.

 

Du hittar namnen på styrelseledamöterna under fliken Styrelsen, Stadgar, Tjänster mm.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Årsmöte

Föreningen har ett årsmöte per år och separat kallelse till dessa kommer alltid i brevlådan. Vi hoppas att så många som möjligt av föreningens medlemmar kan närvara då information som rör samtliga medlemmar ges och då samlade medlemmar får möjlighet att träffas och diskutera föreningsfrågor. Senaste årsmötet ägde rum 18 maj 2016.

Vi är alla en del av föreningen och det är i allas intresse att denna förvaltas så bra som möjligt för att ditt egna boende skall fortsätta vara såväl hemtrevligt, fint och en bra investering för framtiden.

 

Avgiften

Månadsavgiften betalas i förskott med avier som kommer i brevlådan. Kontakta styrelsen om hyresavier saknas för kommande månad. Medlemmar kan naturligtvis ordna med automatisk överföring varje månad. Avgiften till föreningen är låg och vi ämnar ha det på det sättet även framledes. Vi är lågt belånade och försöker hålla nere driftskostnaderna. En stor post som vi alla kan påverka i föreningen är kostnaden för el och värme. Försök därför spara energi när ni åker bort etc. I vår strävan till låga energikostnader har vi även installerat energiglas i merparten av gathusets fönster.

 

Namnskyltar, porttelefon mm

Kontakta Staffan Sjöholm för namnskyltar på dörr och port samt eventuell inkoppling av porttelefon. Meddela hur du/ni vill att ditt/era namn ska skrivas. Det går även bra att lägga en lapp i styrelsens postlåda.

För att få kontakt med lägenhetsinnehavaren trycker besökande den kod (B + 4 siffror) som står angiven vid namnet vid porten och lägenhetsinnehavaren svarar i den vanliga telefonen. Om man vill släppa in personen trycker man 5 på telefonen och porten låses upp. Om man inte vill öppna porten lägger man bara på luren.


Internet och kabel-TV

Föreningen har ett fastighetsnät för bredband och ett samarbetsavtal med Telia, som medger internetuppkoppling med hastigheten 10 Mbits/sek. Vi har också ett fastighetsnät för kabel-TV via ComHem, som förutom TV-mottagning också kan nyttjas för Internet och telefoni. Parabolantenner får inte sättas upp på tak och/eller balkong.

 

Skadedjur/Anticimex

Föreningen har ett avtal med Anticimex. Kontakta någon i styrelsen vid behov, om du ser skadedjur eller skador efter dessa. Vi har tidigare haft problem med råttor så det är viktigt att i ett tidigt skede motarbeta invasion av skadedjur, då det är lättare att få bort dem ju färre de är i antal. Ett bra sätt att förebygga dessa invasioner är att hantera soporna enligt nedan.

 

Hissarna

Föreningen har tre hissar. Om man sitter fast i hissen ringer man naturligtvis OTIS direkt (telefonnummer finns uppsatta i hissarna). Det kostar mycket med serviceuttryckningar, så övriga felanmälningar skall gå via Staffan Sjöholm, 08 612 46 98 eller 0703 73 44 48. Ett vanligt fel är att grinden eller dörren ej är helt stängd så var noga när du stänger den.

 

Gemensamma ansvar och Ordningsregler

Höst- och vårstädning

Två gånger om året – vår och höst – städar vi själva gemensamma utrymmen samt gården. Städdagarna sker för allas trevnad och vi är alla en del av föreningen. Det är därför av stor vikt att alla deltar och hjälps åt. Kan man inte delta vid det datum då städningen äger rum skall man höra av sig till styrelsen och meddela detta. Då kan man istället erhålla en annan uppgift att utföra på annan tid.
En kallelse till dessa städdagar/kvällar kommer separat. Vi avslutar med mat och dryck.


Föreningen anlitar städfirma för kontinuerlig städning av trapphusens och tvättstugans golv.

 

Sopor, grovsopor och tidningsinsamling

Föreningen har ett skjul för soplämning på gården. Skjulet har tre avdelningar; en för tidningar (obs enbart tidningar ej kartong), glas och metall (OBS! endast förpackningar), en för hushållssopor och en där våra butikslokaler ska lämna sina sopor. Föreningen har inget utrymme för grovsopor! Om man inte har möjlighet att själv åka iväg med sina grovsopor (exempelvis möbler och skrymmande föremål) så finns det möjlighet att göra sig av med dessa vid vårstädningen då vi anordnar med hämtning av grovsopor, då även el-artiklar kan slängas. De grovsopor som lämnas i soprummet tas inte bort av sophämtarna utan står kvar (och i vägen) tills någon tar bort dem. Sopåkarna tar heller inte hand om tomma kartonger, el-apparater etc. Medlem får således inte lämna stora kartonger mm i soprummet utan dessa skall tas om hand på annat vis. Om kartonger måste slängas på föreningens bekostnad så riv isär dem och lägg bland de vanliga soporna.

Föreningen har sophämtning av hushållssoporna två gånger i veckan: måndagar och torsdagar. Det finns en tendens till att sopbehållarna blir överfulla under helgerna. Om en sopbehållare är full så får vi inte ställa soppåsar bredvid tunnorna eftersom sopåkarna inte tar dessa: de blir alltså kvar på golvet och sprider dålig lukt och framför allt lockar soporna skadedjur, exempelvis råttor! Sprid därför gärna din soplämning under veckan om möjligt och sätt aldrig soppåsen på golvet, inte heller utanför lägenhetsdörren eftersom även det sprider dålig lukt i trapphuset (och lockar skadedjur även till trapphuset). Kasta helst inte sopor eller glas nattetid och smäll helst inte igen källarrumsdörrar nattetid (det går att stänga dessa dörrar tyst med nyckel).

 

Försäkringar och brandvarnare

Fastigheten är försäkrad men observera att varje medlem ser till sin egen hemförsäkring, och bör ha en s.k. tilläggsförsäkring. Varje lägenhet skall minst ha en brandvarnare. Kontakta styrelsen om din/er lägenhet saknar brandvarnare. Tänk på att regelbundet (ca 1 g/år) byta batterier i brandvarnaren.

 

Fest och Trevligheter

Självklart vill vi alla nyttja det underbara med att bo inne i stadens kärna. Att bjuda hem till fest eller middag är en själklarhet och vi hoppas alla medlemmar gärna tar hem gäster och visar hur fint ni bor. Tänk dock på att om det är storkalas med många bjudna och sen kväll inplanerad att förvarna era grannar med en lapp i trapphuset eller genom att knacka på och berätta.

Använd sunt förnuft när ni väljer volym efter midnatt om ni har fest. Tänk på alla andra kanske inte är lediga nästa dag. Eftersom husen är gamla så är det väldigt lyhört nedåt, dvs. grannen under dig hör väldigt bra hur bra er fest är.

Inne på gården ekar det väldigt mycket så tänk på att hålla fönster in mot gården stängda och att inte samlas för att röka eller hålla fest inne på gården efter 23.00 på vardagar och 00.00 på helger.

Vid speciella helgdagar så som Nyårsafton och Midsommar skall självklart toleransnivån vara något högre men eftersom alla inte firar eller vill fira så gäller att efter 0300 så skall volym och fest vara anpassad så det inte stör era grannar även dessa dagar.

 

Ombyggnation och renovering av lägenheter

Medlemmen svarar för det inre underhållet av lägenheten, exempelvis ytskikt av väggar, tak och golv, samt inre rördragningar, elinstallationer, TV-uttag, köksinredning och badrumsinredning. Föreningen svarar för det yttre underhållet av fastigheten, exempelvis fasad och tak, trapphus, källarutrymmen, affärslokaler, tvättstugan, övriga rördragningar för vatten, värme och avlopp, ventilation och dylikt. För mer exakt beskrivning av ansvar se föreningens stadgar.

Var vänlig tänk på följande om du/ni vill renovera lägenheten:

Mindre renoveringar såsom ommålning, tapetsering, golvslipning och liknande behöver inte anmälas till styrelsen. Informera dock gärna grannarna!

Avstängning av vatten eller el ska alltid anmälas till styrelsen och genomföras i samråd med denna. Medlemmen ansvarar dock för att informera om avstängningen via anslag. Tänk också på att affärslokalerna ska informeras. Vattenavstängning ska meddelas i god tid på samtliga anslagstavlor och hissar. Avstängning bör ske på förmiddagen så att det inverkar så lite som möjligt på övriga medlemmar och affärslokalerna.

Vid installation av el, ventilation eller vatten samt för större renoveringar, som kan påverka fastighetens funktion, skall ansökan till styrelsen lämnas in. Ansökan ska innehålla vad som planeras att genomföras och när. Exempel på större renoveringar är renovering av badrum eller byte av kök, och alla arbeten som berör el, vatten, värme, avlopp och/eller ventilation. Dessa arbeten måste även utföras av fackman i enlighet med byggnormer, med garanti. Medlemmen svarar för att fackmannen har ansvarsförsäkring som täcker arbetena. Efter anmälan bedömer styrelsen om arbetena behöver besiktigas. Medlemmen svarar för eventuell kostnad för besiktning.

Ombyggnationer som kan påverka fastighetens funktioner och stabilitet eller andra medlemmar, kräver att medlemmen tecknar ett avtal om renovering av bostadsrätt med föreningen. Avtalet innefattar omfattande garantiåtaganden från medlemmen. Exempel på ombyggnation som kan påverka fastigheten är omdisponering av rum, rivning av vägg etc.

I vårt hus, liksom i många andra, är det mer eller mindre lyhört, så för allas trevnad bör vi respektera att renoveringsarbeten endast får göras mellan kl. 7 och 20 under vardagar och mellan kl. 9 och 17 under lördagar, söndagar och helgdagar.

 

Källaren, förråd mm

Varje lägenhet har ett förråd i källaren, märk detta med namn och lägenhetsnummer! Om något skulle inträffa underlättar det om styrelsen direkt kan se vem som äger förrådet.

 

I källaren finns cykelrum med ingång från gården och från Surbrunnsgatan. På gården finns även barnvagnsutrymme vid sopskjulen.

 

Tvättstugan

Föreningen har en tvättstuga med ingång från gården vid sopskjulen. En bokningslista finns också där (om någon markerar under anmärkningar “hela” innebär detta att vederbörande inte vill att någon torkar på dess tvättid).

Städa efter er i tvättstugan: dvs. ta bort ludd ur torktumlaren, tvätta ur tvättmedel och sköljmedel ur tvättmedelsfacken i maskinerna, töm soporna och sopa golvet med jämna mellanrum. Städfirman rengör bara golven i tvättstugan, så resten får vi alla hjälpas åt med. Lämna tvättstugan i det skick som du vill att den ska vara när du ska tvätta!

 

Gården

Rök inte nära fönstren på gården eftersom cigarettröken sugs in i ventilationen! Det finns en askkopp på soprumsväggen för fimpar då det finns många barn som leker och vistas på gården. Vid fester föreslår vi att rökare går ut på gatan istället för att stå på gården och röka.

Eftersom det finns många barn som leker på gården, allergiker och djurrädda får våra husdjur ej springa lösa på gården. Det finns fina parker och rastgårdar uppe i Vanadislunden om ni vill att de skall få springa fritt.

Se till att hålla gården ren och snygg. Plocka undan lösa leksaker och andra saker för allas trivsel. Cyklar placeras i första hand i föreningens cykelrum i källaren, alternativt i cykelställen på gården.

Tänk dessutom på att det ekar på gården. Så prata med små bokstäver och respektera att många vill ha tyst efter klockan 23. Om ni planerar något en helg som kan bli sent så anslå om detta i förväg på trapphusens anslagstavlor.

 

Balkongskydd

Om man vill ha tygskydd på balkongräcket (balkongskydd) ska tyget vara mörkblått och ha följande färgkoder: 4215/92, 8010-R70B, RAL:5013.

 

 

Vi hoppas att du/ni ska trivas,

Välkommen!