Surbrunn 8

© 2010 Brf. Surbrunn 8    

Välkommen hem! Ny i föreningen? Styrelsen, stadgar, tjänster mm Allmänt om Brf Om kvarteret Kontakt

 

 

Om kvarteret

 

Något om området och "vårt" hus 

Kvarteret Surbrunn är beläget på Norrmalm, i Vasastan, inramat av Odengatan, Döbelnsgatan, Surbrunnsgatan och Tulegatan. Surbrunn 8 – "vårt" hus, är ett hörnhus med totalt fyra uppgångar, varav en på Tulegatan 37 och tre på Surbrunnsgatan 31 (A,B,&C).

 

Surbrunnsgatan, i äldre tider kallad Stora Surbrunnsgatan har fått sitt namn efter hälsobrunnen (surbrunn) som på 1700-talet fanns inom vårt kvarter. Surbrunnen var belägen ungefär där vår gård nu är, med ingång från Lilla Surbrunnsgatan, nuvarande Tulegatan. Brunnen hette ursprungligen Norra Malms Brunn och lär ha varit den första hälsobrunnen i Stockholm. Vid Sabbatsberg och Djurgårdsbrunn fanns ytterligare väl kända och frekventerade brunnar.

 

Kring vår surbrunn växte många olika slags inrättningar upp. Det fanns brunnshus, bad, apotek, en kyrka och en gård med planteringar. Det berättas att livet vid anläggningen var ganska disciplinerat och att de som ville finna friare former för sitt sällskapsliv, styrde stegen mot det närbelägna värdshuset Clas på Hörnet. Värdshuset tillkom på 1730 - talet och revs först 1911, sånär som på festsalen som finns kvar i det lilla röda trähuset, sammanbyggt med nuvarande värdshuset på Surbrunnsgatan 18.

Clas på Hörnet, uppkallat efter ägaren Clas Browall, var något av ett inneställe på 1700-talet med bl a flera kungliga besök. Fredrik l sågs där och vid något tillfälle, Gustav lll:s drottning Sofia Magdalena. Efter hand försvann emellertid den "fina" publiken från både hälsobrunnen och Clas på Hörnet. Det var andra platser som drog uppmärksamheten till sig, bl a Djurgårdsbrunn. Den gamla brunnsgården - Clas på Hörnet - fick finna sig i att bli ett värdshus av mindre dignitet och kallades i folkmun fortsättningsvis "Sura Brunn".

 

Den del av Vasastaden där vi bor, kallades länge (fortfarande) "Sibirien" och sträcker sig från Odengatan norrut, inramat av gatorna Birger Jarlsgatan – Frejgatan – Döbelnsgatan. Kärnan i Sibirien var kvarteret Geten, d v s Surbrunnsgatan 32. När vårt hus började byggas 1903 var Geten redan färdigställt. Man beräknar att det bodde omkring 3000 personer i kvarteret Geten. Det folkrikaste kvarteret i Stockholm kring sekelskiftet.

 

Per Anders Fogelström har i sina Stockholmsskildringar givit en liten interiör från just kvarteret Geten. Lägenhetsbeståndet bestod huvudsakligen av en och tvårumslägenheter. För att klara hyran var tvingades många ha inneboende. Detta mönster, med små lägenheter kan också spåras till ursprungsplaneringen och byggandet av vårt hus.

 

Namnet Sibirien lär området ha fått p g a läget i utkanten av staden. Det var besvärligt och omständigt att ta sig hit, t ex från Södermalm. Vidare gav bebyggelsen, som tillkommit främst för att ge bostad åt den växande arbetarbefolkningen, en följd av den tilltagande industrialiseringen, ett kasernliknande intryck!? En annan teori är att poliserna på dåvarande stationen vid Surbrunnsgatan 24 skulle burit uniform av kosackliknande utseende, men det var förmodligen ett utslag av "folkmun".

Idag är Sibirien åter en attraktiv och mycket levande stadsdel. Ett stycke charmigt Stockholm med många olika butiker, krogar och cafeer, t ex har värdshuset Clas på Hörnet återuppstått, nu som hotell och restaurang.


<< Hem