Surbrunn 8

© 2010 Brf. Surbrunn 8    

Välkommen hem! Styrelsen, stadgar, tjänster mm Allmänt om Brf Om kvarteret Kontakt

 

 

Styrelsen
Stadgarna
Årsredovisningar
Fastigheten
Ritningar
Felanmälan

Styrelsen

Brf Surbrunn 8 – 2017/2018

Org nr: 702002–9257

 

Namn                                                    Ansvarsområde


Anders Lenneskog                                  Ledamot / Tekniskt ansvarig
anders@lenneskog.eu
Anna Duvander                                      Ledamot

anna.duvander@gmail.com
Lena Lind                                               Ledamot / Ordförande
lind.lena@outlook.com
Staffan Sjöholm                                      Suppl. / Namnskyltar / Tvättstuga / Hissar
s.m.sjoholm@telia.com
Karina Hellrup                                        Suppl.

Jan Henrik Sigfridsson                             Ledamot / Ekonomi

jan-henrik.sigfridsson@mazars.se

Marianne Avila

marianneavila@gmail.com

 

Du når oss enklast via e-mail enligt ovan. Vill Du skriva, adressera brevet till Styrelsen, (eller till den styrelsemedlem det berör) och med adress:
Brf Surbrunn 8, Surbrunnsgatan 31B, 113 48 STOCKHOLM.